En markägare på Gotland anmäls av Länsstyrelsen misstänkt för att ha huggit ner ett 50-tal träd varav de flesta senvuxna gamla askar på sin mark inom ett naturreservat.

 

Avverkningen är enligt Länsstyrelsen ett brott mot Miljöbalken och anmäler därför markägaren till åklagarmyndigheten, där om markägaren döms skyldig riskerar böter eller fängelse i högst två år.