Strax före jul kom kallduschen ingen önskade. Nya beräkningar från Sveriges kommuner och landsting visade att Gotlands kommuns skatteintäkter blir 39 miljoner mindre än man räknat med.
Budgeten man nyss lyckats snickra ihop höll inte längre. Ytterligare besparingar måste till.

"Palliativt underhåll"
I går presenterade därför ledningskontoret ett förslag till nytt sparpaket för politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ett förslag som dels täcker in de förlorade 39 skattemiljonerna och dels ger viss marginal - totalt sparas 50 miljoner kronor.
De bärande punkterna i förslaget är:
Ett generellt anställningsstopp införs för alla typer av tjänster.
Nämndernas kompensation för löneökningar minskar från 100 procent till 80 procent. Här sparas cirka 20 miljoner kronor.
 Det periodiska underhållet av kommunens fastigheter fryses under hela 2009. Åtgärden beräknas ge en besparing på åtta miljoner kronor.
- Snart kan man fråga sig om det blir något underhåll över huvud taget; vi är snart nere på enbart palliativt underhåll, "i livets slutskede", kommenterar Kjell Skalberg, ordförande i tekniska nämnden.
 Nämnderna uppmanas till stor restriktivitet med sina medel. Det handlar om återhållsamhet med inköp, resor, konferenser och liknande. Mellan tio och 20 miljoner kronor kunna sparas in på det sättet.
Mer kommunala fastigheter ska säljas. Tekniska nämnden får i uppdrag att initiera fastighetsförsäljningar i så stor omfattning att det ger reavinster på tio miljoner kronor.
- Vi har ett antal projekt på säljlistan; bland annat Valle gård och Norderbackar, säger Lars Thomsson (c), kommunalråd.

En nödåtgärd
Vad gäller Norderbackar, planerar kommunen att sälja marken där Gotlandshem och Riksbyggen inom kort kommer att börja bygga bostäder. De båda företagen köper var sin del av marken för ungefär tre respektive fyra miljoner kronor.
- Den affären är nästan klar. Det är en nödåtgärd, en vinst man får en gång men inte kan bygga vidare långsiktigt på, medger Lars Thomsson.

Anpassa kostymen
- Med de här åtgärderna kommer vi kortsiktigt att kunna klara att få balans i ekonomin under 2009. I ett längre perspektiv krävs dock andra åtgärder. Då måste dels kostymen anpassas bättre till rådande förhållanden, i dag är den för stor. Dels måste vi jobba mer med tillväxtfrågan och befolkningsfrågan, sa ekonomidirektör Göran Gyllenkrok efter han presenterat sparförslaget för politikerna.

"Hyfsad samsyn"
Något beslut om krispaketet togs dock inte i går. Frågorna ska först diskuteras inom de olika partigrupperna. Men kommunstyrelsens arbetsutskott är relativt enigt.
- Jag tror att det råder en hyfsad samsyn kring de här åtgärderna, säger Lars Thomsson.
Beslut tas vid nästa sammanträde med kommunstyrelsen, 26 januari.