Till hösten 2009 startar Donnergymnasiet i Klintehamn en spelutbildning. Skolan har ansökt hos Skolverket om att få delta i försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning.
Den stora fördelen med det är att skolan får lättare att rekrytera elever från hela landet, eftersom dessa då får bidrag till boendet.

Femton platser
- Vi hoppas ha ungefär femton platser på utbildningen, säger Joakim Wassberg, lärare på Donnergymnasiet med programmering som specialitet.
- Vi vet inte riktigt hur stort intresset är, eftersom den här typen av gymnasial utbildning inte finns någonstans i dag. Det är ett vakuum på den punkten.
Andra effekter av att ingå i försöket är att skolan får större möjligheter att styra elevernas kursval, samt att utbildningen kan bedrivas i ett högre tempo.
Kursen ska ha två inriktningar, en mot spelprogrammering med fördjupning inom matematik och programmering och en mot leveldesign och spelgrafik, med fördjupning inom bland annat konceptkonst och 2D- och 3D-grafik.

Högskolestudier
Utbildningen är tänkt att vara förberedande för bland annat högskolestudier inom speldesign som bedrivs på Högskolan Gotland. Just närheten till den utbildningen anges som en styrka för Donnergymnasiet, som dessutom ska samarbeta med företaget Hiq i Göteborg, som utvecklar spel för upplevelsebaserat lärande.
Skulle Skolverket avslå Donnergymnasiets ansökan om att få ingå i försöksverksamheten tänker skolan ändå starta spelutvecklingsprogrammet i höst, men då som en inriktning inom naturvetenskapsprogrammet.