- I år är det lugnt eftersom vi inte bygger nåt, säger Jörgen.
En sanning med modifikation med tanke på att Samuelssons är en av öns större svinproducenter.
Från att Anna och Jörgen tog över gården för 28 år sedan har de gått från 400 slaktsvin, 19 hektar skog och 50 hektar åker till egen integrerad grisproduktion med 462 suggor, 11 000 slaktsvin per år, 240 hektar skog, och 265 hektar åker.
Förutom gården vid Suderbys har de köpt in gårdar vid Råby i Hejdeby, Gannarve i Lokrume, och Sixarve i Viklau.
- Vi har hela grisproduktionen här vid Suderbys förutom 750 slaktsvin i Viklau, säger Anna. Där bor också sonen Dennis och hans familj. Förutom att han jobbar i företaget har vi ytterligare en anställd.
Det var naturligt för makarna Samuelsson att fortsätta samt utöka verksamheten med grisar när de övertog Jörgens föräldragård.
- Jag är uppvuxen på kogård i Havdhem så det hade jag fått nog av, säger Anna. Det händer lite mer med grisar.
Jörgen är utbildad mekaniker och jobbade tidigare i Lantmännens verkstad.
Han tycker också det är bättre med grisar än kor eftersom grisproduktionen inte är så tidsbunden och man kan själv bestämma över sin tid.
Den vanliga rutinen kan skötas av en person och på vardagar gör den som är anställd det medan Anna och Jörgen arbetar med det i helgerna.
Verksamheten går i fyraveckorsperioder med två lite lugna veckor och två mer intensiva. Under de intensiva veckorna görs bland annan seminering.

Började lugnt
- Hela 80-talet hände inte så mycket här, säger Jörgen. Då var det Lantbruksnämnden som bestämde vilka gårdar som skulle satsas på och byggas ut.
I mitten av 90-talet tog det fart med utökningen av slaktsvin och så småningom smågrisproduktion. Och sen senaste årsskiftet betäcks gårdens suggor genom seminering hemma i stallet.
- Det är inte så många i Sverige som har betäckningsavdelning, säger Anna.
Det är hon som även har hand om gårdens administration medan Jörgen sköter alla byggen.
När familjens fem barn var mindre var Anna dagbarnvårdare. Senare läste hon in gymnasiekompetens och ekonomie magisterexamen på högskolan. Utbildningar hon har stor nytta av vid arbetet hemma även om hon tidigare tänkte sig ett jobb som revisor.

Snart blir det biogas
Det nyaste projektet vid Suderbys är den biogasanläggning som Jörgen och Anna hoppas skall bli verklighet inom ett år.
- Gasen skall vi utvinna ur grisgödseln, säger Anna. Dumt att inte utnyttja gödseln när den finns.
Dels planeras för att sälja gas och dels kan det bli tal om egen elförsörjning. Det senare har helt att göra med hur mycket betalt man får för gasen.
- Det är en stor investering, säger Jörgen. Sen kan man välja att antingen sälja gasen eller förädla i flera steg till färdigt fordonsbränsle. I och med biogasanläggningen får gården ytterligare ett ben att stå på. Det behövs eftersom det varit motigt på grissidan det senaste året.