Det är Norrlandsflyg som sedan några år svarar för all sjöräddning på uppdrag av Sjöfartsverket. Tidigare var det Försvarsmakten som hade uppdraget.

Tio personer
- Det är egentligen ingen skillnad mot när Försvaret skötte det. Vi har visserligen mindre helikoptrar, men det är inga problem eftersom de flesta sjöräddningsinsatser handlar om en eller två personer, säger Anders Annefalk.
Den nya helikoptern, som är den senaste modellen S-76 med beteckningen C++, kan samtidigt ta ombord upp till tio personer eller 800 kilo.
- Den kan starta med ett par hundra kilo mer än den gamla och den har starkare motorer. Det ger större säkerhetsmarginaler om det skulle bli problem med en av motorerna. Utrustad med extratankar ökar också flygtiden från tre till fyra timmar.
Ett par hundra gånger om året lyfter helikoptern från Visby. Det handlar inte alltid om skarpa lägen. Huvuduppgiften är search and rescue, alltså att söka och att rädda människor, men enbart inom den kommersiella sjöfarten. Främst lastfartyg och passagerarfärjor. Men det blir också en hel del andra uppdrag som att hämta människor som blivit skadade eller sjuka ombord på fartyg och att exempelvis flyga ut brandmän till fartyg.
- Det senaste uppdraget, och det första med den nya helikoptern var i tisdags natt förra veckan. Då var vi tillsammans med helikoptern från Stockholm och letade efter en person som ramlat överbord från en Finlandsfärja, berättar ytbärgaren Rickard Gillberg.

Fem baser
Norrlandsflyg har fem helikopterbaser, Sundsvall, Stockholm, Visby, Ronneby och Göteborg. På varje bas finns dygnet runt, med femton minuters beredskap, en helikopter och en besättning om fyra personer. Det är två piloter, en tekniker och en ytbärgare.
- Primärt har vi hand om Gotlandskusten och den kommersiella sjöfarten till ungefär mitten av Östersjön. Men vi är en del av en internationell resurs och kan också bistå till exempel Polen och de baltiska länderna vid behov, berättar Anders Annerfalk.

Säljs till USA
Den gamla helikoptern går till USA där den ska byggas om till ambulanshelikopter. Den nya kostar runt en miljon kronor. Och redan om några år kan Gotland få en ännu vassare sjöräddningshelikopter.
- Norrlandsflyg har beställt åtta helikoptrar som kommer att vara bland de modernaste i världen när de levereras 2012. De är av modellen Sikorsky S-76 D och enligt planerna kommer en av dem att placeras i Visby, säger Anders Annerfalk.