Länsstyrelsen har enligt djuskyddslagen beslutat omhänderta den hund som en man på mellersta ön äger. Han förbjuds också att tills vidare hålla, äga eller på annat sätt ta hand om hundar.
En anmälan inkom mot mannens hundhållning och vid inspektioner konstaterades att hundvalpen hölls bunden i kortkoppel inomhus. Det konstaterades att den inte var rumsren och i stort sett ständigt hölls kopplad ääven utomhus och att ägaren på grund av handikapp inte hade förmåga att ta hunden på promenad.
Länsstyrelsen konstaterar att en växande valp har ett mycket stort rörelsebehov och att den för att utveckla ett normalt socialt beteende ska hållas i en stimulerande miljö. Att ständigt hålla en hund bunden innebär lidande för den och hundhållningen uppfyller inte gällande regler.
Uppfödaren har förklarat sig villig att ta tillbaka hunden och länsstyrelsen anser det vara en bra lösning. (GA)