På Gotland finns ingen ambition att sälja allmännyttans hyreslägenheter till privata fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar.
- Vi värnar hyresrätten, menar Hans Klintbom (c), ordförande i Gotlandshems styrelse.
Det kommunala bostadsbolaget har funnits i drygt 50 år. Omkring 5 350 lägenheter och i snitt två boende i varje gör att ungefär en femtedel av alla gotlänningar bor i Gotlandshems fastigheter.
Men medan trenden, enligt Hyresgästföreningens tidning "Hem och Hyra", i majoriteten av de över 100 borgerligt styrda kommunerna går mot privatisering, så finns det på Gotland inget uttalat mål att göra det.
- Vi är beredda att diskutera försäljning om det kommer en förfrågan, men vi arbetar inte aktivt på att sälja, vi tar inte egna initiativ, säger Hans Klintbom.
Det mesta som byggs på ön görs dock av privata entreprenörer för försäljning. Men en del hyreslägenheter ligger Gotlandshem bakom, exempelvis på Talludden för några år sedan. Under det närmaste året ska de också i en första etapp bygga 45 hyresrätter på Galgberget. Fler planeras under etapp två av exploateringen där.

Blev för dyrt
I ett par av Gotlandshems kvarter i innerstaden har hyresgästerna velat köpa lägenheterna och göra bostadsrättsföreningar. Men det har lagts ner för att de boende tyckte att priset blev för högt.
Det enda som, enligt Hans Klintbom, är på gång nu är en så kallad "kooperativ boförening". Det är i ett kvarter i östra Visby som de boende vill blockhyra de 21 lägenheterna av Gotlandshem, och själva ansvara för skötseln.

Har sålt sex
"Hem och Hyra" har granskat försäljningen av allmännyttan i landets alla kommuner mellan november 2006 och juni 2008. Av de 16 000 kommunala hyresrätter som sålts har 7 000 ombildats till bostadsrätter.
Under ovanstående period har Gotlandshem sålt sex lägenheter i Burgsvik till den fastighetsägare som tidigare köpt 30 hyresrätter i området. Och allmännyttan har kvar 25 bostäder där.
- Något annan försäljning är inte aktuell, även om mångfald i och för sig är bra, uppger Hans Klintbom.

Inte hotad
Men i landet i övrigt planeras för att sälja ytterligare 45 000 lägenheter. 93 procent av dem finns, enligt "Hem och Hyra", i borgerliga kommuner. Mer än hälften av försäljningarna sker i Stockholms län.
Men eftersom de kommunala bolagen tillsammans äger omkring 800 000 lägenheter så anser tidningen inte att hyresrätten som boendeform är hotad.