Det är hela strandområdet från rastplatsen vid Sju Strömmar till Lotsbacken man tittar på. Med planprogrammet vill man slå fast tankar och ambitioner om hur det ska utvecklas.
Det handlar om de stora dragen, detaljerna kommer i nästa skede, när detaljplanerna ska spikas.

Nya förbindelser
En strandpromenad som ska löpa hela vägen från Sju Strömmar till kallbadhuset vid Lotsbacken blir ett viktigt stråk. Viktigt är också att skapa nya förbindelser mellan stranden och Slite centrum.
- Vi vill få en bättre koppling mellan stranden och samhället, säger Lars Thomsson.

Strandby och höghus
Campingen i Slite ägs sedan några år av Pigge Werkelin och han har tidigare redogjort för sina planer för en ny strandby och havspooler. Ett höghus med havsutsikt ingår också i hans vision.

Sliteborna får säga sitt
Och höghuset återfinns även i byggnadsnämndens planer. Men det ligger inte på stranden.
- Nej, vi vill ha det mer centralt, mer i anslutning till Cementas höga byggnader, säger Lars Thomsson som verkligen gillar höghustanken.
- Ska man bygga höghus nånstans på den gotländska landsbygden så är det i Slite, säger han.
Nu ska Sliteborna få säga sitt om förslaget. Inom en månad ska plansamråd hållas. Lars Thomsson gissar att det blir diskussion om höghuset. Men även om att tennisbanorna ska flyttas för att ge plats för en större badstrand.