De nya reglerna klubbades igenom i riksdagen i juni och började att gälla redan månader efter.

Drabbas snabbt
- Folk kommer att drabbas snabbt. De kommer inte att hinna reagera innan de sitter mitt i det, säger Jerker Sjöberg.
Men det finns även fördelar, anser han. Fler kommer tillbaka i sysselsättning samtidigt som försäkringskassan tack vare de noggrannare kontroller kommer att upptäcka fler fuskare.
Anne Lindlöf, ordförande för Kommunal på Gotland är inte lika övertygad:
- Arbetsgivarna har nu lagstöd att säga upp medarbetare som inte är 100 procent arbetsföra. Pengarna kommer att styra. Rehabilitering kostar pengar och under tiden måste vikarier ersätta den sjuke.

Hoppas på Finsam
Inger M Johansson, ordförande för De långtidssjukskrivnas förening, är orolig. Föreningen har ett hundratal medlemmar, men många saknar fortfarande kunskap om skärpningen.
Hon sätter sitt hopp till Finsam, ett nytt samarbete mellan kommun, Försäkringskassa och arbetsförmedling som ska hindra sjuka att ramla mellan stolarna.
- Jag hoppas vid min gud att de lyckas, säger Inger M Johansson.