På Gotland finns i nuläget 164 statsanställda som går i pension de närmaste åren och ytterligare 195 personer som pensioneras inom en tioårsperiod.
Enligt en undersökning som fackförbundet ST, Statstjänstemannaförbundet, har gjort, är det dock ont om yngre arbetskraft till de tjänster som kommer att bli lediga framöver.
Undersökningen bygger på intervjuer med 1 000 studenter, 1 000 unga akademiker som redan jobbar statligt, samt personalansvariga inom statstjänstemannasektorn.
Den visar att så gott som hälften, 47 procent, av unga, statsanställda akademiker helst vill byta från statsanställning till anställning inom privata sektorn.
- Om man tar de 47 procenten som redan har jobb men som vill byta över till icke-statlig verksamhet, plus de totalt 60 000 som i hela landet kommer att gå i pension inom de närmaste åren - det blir väldigt många, säger ST:s förbundsordförande Anette Carnhede under ett Visbybesök i går.

Hot mot demokratin
Det här är ett mycket allvarligt problem, anser Anette Carnhede, som befarar att det i förlängningen rent av blir ett hot mot demokratin och rättssäkerheten om inte staten lyckas rekrytera kompetent personal.
- Man förväntar sig ju att staten faktiskt kan rekrytera kompetent personal, kanske ytterst kompetent.
För att vända trenden måste man betona fördelarna med de statliga jobben, på ett annat sätt än man gör i dag, anser Anette Carnhede.
- Många unga akademiker vill helst ha intressanta arbetsuppgifter, personlig utveckling, karriärmöjligheter och bra lön. Men det syns sällan i annonserna. Vi måste bli bättre på att tala om vad vi faktiskt har för jobb inom den statliga sektorn, kunskapen om det är tyvärr väldigt låg.

Anar ett trendbrott
- Om inte vi ser upp kommer vi att få en kompetensbrist inom statliga företag inom några år, säger Carnhede, som dock anar ett trendbrott och ser positivt på framtiden.