För något år sedan fick det bolag som Pigge är delägare i, Visby Camping AB, tomträtten på Norderstrand av kommunen. Gratis, så när som på en årlig avgift på en halv miljon kronor, 400 000 kronor för den delen där hotellet nu står, och 100 000 kronor för campingdelen.
 
Vinst eller förlust?

När Visby Camping i sommar sålde vidare tomträtten till den nybildade bostadsrättsföreningen, Brf Resort Visby, innebär det att bolaget får 11 miljoner kronor i betalt för något som det inte betalat en krona för. Och då ingår inte byggnaderna som uppförts på tomten. I fortsättningen kommer bostadsrättsföreningen att stå för den årliga tomträttsavgiften – som Visby Camping ännu inte behövt betala. Där ingår inte själva byggnaderna. Alltså, kommunen gav bort en av Visbys absolut mest eftertraktade tomter, som i sin tur såldes vidare med en vinst på 11 miljoner kronor.
 
Men, affären går i dagsläget inte att betrakta som en vinstaffär. Det menar Pigge Werkelin.
 
Belånad upp över öronen

-Det finns en skillnad mellan 0 och elva miljoner, men det finns också en massa åtaganden, säger Pigge Werkelin som äger 25 procent av bolaget Visby Camping AB.
 
I affären och i avtalet med kommunen ingår förutom bygget av hotell med dryga 350 bäddar, även en upprustning av campingen och trafiklösningar kring den.
 
-Det är stora risker man tar, därför att man sitter belånad upp över öronen i ett sånt här projekt, fortsätter Pigge.
 
Kommunen hade inte råd

Pigge menar att anledningen till att kommunen inte har gjort i ordning campingen tidigare, är för att de inte haft råd.
 
-Vi har inte heller råd, men i och med att vi har byggt det här hotellet nu så får vi loss pengar så att vi kan göra i ordning campingen.
 
Det är en förlustaffär så länge alla bostadsrätter inte är sålda.
I dagsläget har Visby Camping AB fått köpa tillbaka dryga femtiotalet lägenheter på revers från bostadsrättsföreningen Resort Visby, eftersom dessa lägenheter ännu inte kunnat säljas. Vilket innebär skulder på långt mer än elva miljoner.
 
-Vinsten ska ju komma från att ha sålt ut alla bostadsrätter, och överskottet av försäljningen ska gå in i campingen, som inte kan betala sig själv, menar Pigge.