Det funderar just nu åtta designstuderande på inom ramen för Sommardesignkontoret.

Sommardesignkontoret (sa faktarutan) genomförs för tredje året i Fårösund. Här samlas en grupp studenter som brinner för design i någon form. Det kan vara interiörer som fascinerar, landskapsarkitektur, produktdesign, stadsplanering eller liknande. Under veckorna i Fårösund har de fått fyra uppdrag att fördjupa sig i.
Årets gäng ska komma med förslag på förändringar som rör Gotska Sandön, Norra kyrkogården i Visby, Blå Lagunen i Ar samt Slussen i Stockholm.
I augusti avslutas jobbet med spännande redovisningar där förslagen blir offentliga.
En av uppgifterna är att på uppdrag av länsstyrelsen på Gotland, se närmare på hur man kan göra Gotska Sandön mer tillgänglig som besöksmål. Men Sandön är nationalpark och får inte förlora några av de värden som folk idag söker sig dit för att uppleva. Studenterna ska alltså klara av ekvationen att locka dit flera tusen flera besökare utan att någon tycker att det blivit för mycket folk på ön. Tomhet, stillhet, tystnad, unik natur, känslan av att vara långt borta, är sådant som ska bestå. Andra värden som är viktiga att slå vakt om kan vara en strapats som att få vada i land på ön, att få vänta ett extra dygn för att blåsten stoppat båten. Isoleringen har också ett upplevelsevärde:
- Jag vet inte när jag var ifrån datorn flera dagar i sträck eller när jag inte använde pengar på fyra dagar, säger Anna Hult, Stockholm.

Andra platser?
Klarar Sandön 7 500 besökare? Man måste kanske hitta andra platser där man också kan bo och inte bara ha gäster vid lägerplatsen. Kanske ska byggnaderna bytas ut mot en annan typ som smälter in i miljön? Studenterna är eniga om mycket, bland annat att ön är otroligt vacker. "Den borde bevaras precis som den är".
Men nu är ju inte det uppgiften...
- Om flera ska ut till Sandön måste man kanske förlänga säsongen till höst och vår, kanske vinter?
Processen med att förändra förutsättningarna för turism på Sandön kommer att ta ett antal år. Uppdraget till studenterna är ett av spåren som länsstyrelsen arbetar med.
Ett annat designområde i länets norra del är Blå Lagunen och området kring Ar i Fleringe. Vidsträckta vyer, mycket sten, kargt och lite ödsligt.
En natur som lockar många. Också här kan man förändra.
- Blå Lagunen tål ju betydligt mer än Sandön, här vågar man göra mer. Det är grymt fint där! noterar Henrik Axelsson som pluggar arkitektur i Schweiz.
Norra kyrkogården i Visby är också föremål för en fördjupad studie om hur hela miljön ska kunna förändras.
- Ett helt annat uppdrag handlar om att förmedla visionen om det nya Slussen samt ska vi komma med idéer om hur folk ska ledas genom det som blir en arbetsplats under åtta år, berättar Anna Hrdlicka, projektledare för Sommardesignkontoret i Fårösund och nationell samordnare för verksamheten.
För henne är en helt anna fråga mycket viktig:
 - Vi ska försöka permanenta kontoret i Fårösund. Det krävs statligt stöd i starten men sedan kommer uppdragsgivarna att bekosta hela verksamheten. Det är jag övertygad om.