Projektgruppen för Gotlands betodlarförening och LRF Gotland har under våren tagit fram ett konkret alternativ för att producera lokal biogas till fordonsgas. På onsdag presenteras idén på ett möte för odlarna och allmänheten på Suderbys herrgård. Enligt kalkylen bär idén, och innebär utdelning för de delägare som går in i satsningen.
-  Det här är en tillräckligt intressant idé för att vi ska föreslå den för odlarna, säger Svante Runfeldt.
Än vill projektgruppen inte gå ut med var i Roma biogasanläggningen ska ligga, men klart är att det inte blir på området där sockerbruket tidigare fanns.
-  Vi kommer att hålla oss längre bort från de boende i Roma, säger Svante Runfeldt.

12 procent
Anläggningen som planeras har kapacitet att producera biogas motsvarande 8 000 kubikmeter bensin eller diesel, omräknat motsvarar det 12 procent av drivmedelsförbrukningen på Gotland. Om förslaget går igenom kommer anläggningen att byggas från grunden.
Anledningen till att bioanläggningen planeras i Roma är närheten till odlingsområden, så väl som närheten till Visby där marknaden beräknas vara störst. Fyra-fem personer beräknas arbeta vid anläggningen som ska stå klar 2010, det för att kunna söka ö-stödet, beräknat till cirka 35 miljoner kronor.

Majoritetsägare
Totalt bedöms investeringen gå på 120 miljoner kronor. Betodlarna är tänkta som majoritetsägare i anläggningen och kontraktsodling föreslås. I stort sett allt som odlas på Gotland går att använda för att utvinna biogasen. Dit hör betor, vall-, majs- och helsädesensillage.
Enligt Svante Runfeldt är det upp till odlarna att själva välja inriktning. Experthjälp kommer att tas in för att bygga anläggningen. I Sverige är det inte vanligt med biogasanläggningar som utgår från grödor, däremot är det vanligt i Tyskland där ett 1 000-tal anläggningar av den typen redan finns.
Enligt projektgruppens kalkyler kan anläggningen drivas med lönsamhet, trots transportkostnaderna från Gotland. Till en början planeras samarbete med fastlandet för att få omsättning för biogasen. På Gotland är kommunen en viktigt samarbetspartner för att öka efterfrågan av biogas.
-  Det viktigt att få draghjälp av kommunen, om de ställer om fordonen kommer det finnas tankstationer och möjlighet även för andra att välja biogasdrift, säger Svante Runfeldt.
Kommunens bussar, färdtjänst och renhållningens fordon är några mål där projektgruppen vill samarbeta med biobränslet. Ett konkret exempel är att driften av stadsbussarnas ställas om nästa höst, vilket är ett exempel på en tänkbara kund.
-  Vi för diskussioner med ekokommunen, och de verkar positiva, säger enligt Svante Runfeldt.
Slutligt ställningstagande kommer betodlarna att ta vid en extrastämma i Gotlands betodlarförening, troligtvis i augusti.