Så ser planerna ut för fastigheterna kommunen lämnar i innerstan.
Peabs köp av kommunens fastigheter i Laboratorn, S:t Katarina, Rådhuset och Annexet är nu helt klart i och med att lagfarter har utfärdats. Köpeskillingen uppgick till 46 miljoner kronor.
I månadsskiftet maj/juni nästa år flyttar kommunen ut från S:t Katarina och Laboratorn, och direkt efter semestern sätter ombyggnadsarbetet igång. Nästa byggetapp påbörjas våren därpå. Exakt hur det kommer att se ut är inte klart än, projektering pågår.
- Vi planerar för 74 lägenheter i olika storlek, allt från smått till stort, säger Lars Åkerberg på Peab.
Variationerna blir stora eftersom i stort sett allt är k-märkt och väggar inte får flyttas hur som helst. Några lokaler som tidigare varit butiker återgår troligen till det, eller används till annan verksamhet.
Samtliga bostäder blir bostadsrätter. Byggtiden beräknas till cirka ett år.