Det var på Luciadagen 2006 som den 22 meter långa tallen forslades från skogen till Bopparve. Den fick torka och därefter har Kenth Klasén, Halla, och Mikael Nordberg, Norrlanda, bilat fram korset. Ringen kommer från en ek vid Snögrinde i Klinte. Med hjälp av både sockenbor och utsocknes och en kranbil kom korset på plats. Hembygdsföreningens Anders Ronström och Harriet Lihnell var med och filmade hela proceduren.
Gårdskors fanns förr på ett flertal gotländska gårdar och korset vid Bopparve i Eksta har funnits där sedan århundraden tillbaka. Det är troligt att korsen en gång i tiden restes för att visa att gården var kristnad. Kring korsen samlades husets folk och kanske också andra till husandakt morgon och kväll. Själva invigningen i går blev också en andaktsstund och Erland Olson välsignade det nya gårdskorset. Ceremonin avslutades med psalmen "En vänlig grönskas rika dräkt" .

Lauks i Lokrume
Det finns i dag inte så många gårdskors bevarade på Gotland. Det mest kända är kanske det vid Lauks i Lokrume. I Eksta finns dock ytterligare ett vid Hägur. Det sattes upp 1991 och ersatte ett kors som hade flyttats därifrån till Bungemuseet på 1920-talet. I boken "Gotländska Minnesmärken" (Gotlands Fornsal 1929) berättas att korset vid Bopparve i mitten på 1800-talet skulle ha fallit ner på grund av ålder eftersom man inte i tid ersatt det med ett nytt. Då blev det oro i gården på nätterna och det hände olyckor med både djur och människor. Ett nytt kors sattes upp och allt blev åter lugnt i gården. När detta kors blåste ner vågade man inte på nytt utsätta sig för några risker utan korset ersattes omedelbart med ett nytt.
Gun och Asta berättar att deras far satte upp ett nytt gårdskors 1956. Det korset angreps av husbock och togs ner på 1980-talet. Ett nytt sattes upp men det bröts ner av en storm 1994.
- Några husandakter har vi dock inget minne av. Det måste ha varit långt före vår tid, säger Asta. Däremot minns jag att det vid midsommar så sent som på 1970-talet samlades folk från socknen vid gårdskorset. Prästen höll andakt och därefter blev det lekar kring en midsommarstång inne i trädgården.
Det kors vid Bopparve, som sattes upp 1956, ersatte det tidigare som hade funnits på samma plats i drygt 100 år. Nu hoppas familjen Harrsjö att det här ska kunna stå om inte i 100 år så i varje fall 50 år fram i tiden. Ungefär 120 sockenbor och andra var på plats denna första dag i juni 2008.
Gunnar Geisle