Som GT tidigare har berättat, har Pigge Werkelin planer på en omfattande restaurering av Fide camping.
Planerna har bland annat innefattat en strandby, en fiskebodsby och en trädkojsby, allt med olika karaktärer för olika typer av turister.

Långsam handläggning
Men handläggningen inom kommunen drar ut på tiden, och nu flaggar Werkelin för att han om inte ger upp hoppet så åtminstone sänker förhoppningarna. Ordentligt.
- Jag har väntat sedan 2002 eller 2003. Planprogrammet för campingen tros kanske vara klart 2009. Avlopp, har man sagt, kanske dras 2011, men sannolikt ytterligare två år fram i tiden, alltså först 2013. Då är det tio år från då vi började planera för satsningen. Jag tycker inte att ärenden ska behandlas så här, förklarar Pigge Werkelin, som menar att kommunens handläggningstid i ärendet varit på tok för lång.
- På så lång tid hinner investerarna att tröttna och dra sig ur. Jag lägger inte ner planerna helt, men de är inte högprioriterade, fastslår han med eftertryck.

Ändrade sig
I november i fjol tänkte Gotlands kommun skicka ut Fide-ärendet på samråd, med en detaljplan för området.
Men på inrådan av länsstyrelsen valde man att gå ut med förslag till ett planprogram, vilket är steget före samråd, för att allmänheten på ett tidigt stadium skulle få möjlighet att tycka till om planerna.

Ut på samråd
Nu är man i slutet på den processen, och i måndags krävde stadsarkitektkontoret in kompletterande uppgifter kring vatten- och avloppsfrågan, samt en byggnadsantikvarisk utredning för en äldre byggnad i området.
- Sedan hoppas vi att det ska godkännas för att gå ut på samråd, säger stadsarkitektkontorets Björn Andersson, som medger att fallet har dragit ut på tiden.
Riskerar ni inte att tappa investerare ju längre tid det tar?
- Jo, vi är väl medvetna om det problemet. Som campingen ser ut i dag är det svårt att driva den och den behöver en upprustning. Men vi har inte kunnat jobba fortare. Dessutom kommer avloppsanläggningen till Fide camping att kopplas på till Kvarnåkershamn, och det kommer att göras först tidigast 2011. Om pengar finns. Så sett är det alltså inte bråttom med planprogrammet, resonerar Björn Andersson.

Oklar framtid
Fide camping anlades på 1960-talet och övertogs av Pigge Werkelin kring millennieskiftet. Vad som händer nu är alltså mycket oklart.