Släke, småsten, stora stenar, aluminiumburkar, glas, glasspapper... Man kan hitta det mesta på och i en vanlig sandstrand på Gotland.
Men nu ska det bli ändring på det.
En siktmaskin, egentligen byggd för att sortera jord, har modifierats och fungerar nu som Gotlands enda sandsilarmaskin.

Skopa efter skopa
Benny Ahlström kör nu skopa efter skopa mellan stranden på Snäck och maskinen, som står parkerad intill Snäcks vattenrutschbana.
En skopa orensad sand från stranden fylls i maskinen, en skopa rensad sand läggs tillbaka på stranden.
- Jag gräver ner cirka 10-15 centimeter i stranden, och tar också en bit ut i vattnet - utan att köra ut i vattnet, då skulle grävskopan rosta bort, säger Benny Ahlström med ett skratt.
Maskinen gallrar bort allting som är större än åtta millimeter i diameter.
All sten sorteras sedan för sig, medan skräp som aluminium, plast och glas sorteras bort och går till återvinningen.
Stenar och grus mals ner till fyllnadsmaterial eller andra ändamål inom byggindustrin.

Det som göms i sand
- Man brukar ju säga att det som göms i snö kommer upp i tö... Och det som göms i sand kommer fram när man gräver. Jag får upp rätt mycket gammal ruttnad släke i stranden. Det måste tas bort för det luktar död räv och kan inte läggas tillbaka i sanden, förklarar Benny Ahlström, som påbörjade arbetet med Snäcks strand i måndags och som håller på tills Snäckstranden är silad och fin - då blir det Norderstrands tur.
Det nu påbörjade projektet att sila sanden är Pigge Werkelins idé och kommer till att börja med genomföras på Snäck och Norderstrand. Men Werkelin hoppas att fler tar efter.

Pigges initiativ
- I grunden handlar det om att vi har för dåliga stränder på Gotland. Alla vill att stränderna blir bättre men ingen vill göra jobbet, resonerar Pigge Werkelin, som därmed tog initiativ till sandsilarmaskinen.
- Nu när vi gör det här tror jag att fler tar efter, för att hålla en hög kvalitet på Gotlands stränder, resonerar Pigge Werkelin.