- Svartsjuka är inte fråga om en enda känsla utan flera. Det är en blandning av sorg, ilska, maktlöshet och en upplevelse av att vara blottlagd.
Det säger Anna Karlsson, gotländskan som blev så engagerad i ämnet svartsjuka att hon valde att skriva en bok om det känslotillstånd många tycker är jobbigt att tala öppet om.

Djupintervjuer
Intresset startade redan i tonåren när hon började att ha egna relationer. På senare år har hon debatterat svartsjuka med hundratals personer på internet.
Till slut bestämde hon sig för att skriva en bok.
2006 gjorde hon djupintervjuer med ett dussin män och kvinnor i åldern 22-55 år, alla med olika erfarenheter. Någon hade så stora problem med svartsjuka att han tvingades gå i terapi, en annan hade aldrig upplevt känslan utan hade uppfattningen att svartsjuka är ett inbillat tillstånd.

En otydlig gräns
Men för den som känner svartsjuka - eller drabbas av den - kan världen rasa samman.
- Många ser det som ett tecken på att man värnar sin partner, att man bryr sig. De jag intervjuat har till och med sagt att svartsjuka kan vara lite smickrande. Många tycker det gått för långt när deras liv blir begränsat av partnerns känslor, men gränsen är otydlig och därför är den så lätt att trampa över, säger Anna Karlsson som föreläser om svartsjuka på Almedalsbiblioteket på onsdag kväll.
Hon menar att människan är ett flockdjur och att svartsjukan alltid varit en naturlig del av i vårt beteende.
- Vi lever inte längre i flock utan i tvåsamhet, och det triggar kanske igång svartsjukan eftersom vi är mer beroende av en person än tidigare.

Svartsjukemord
Hon säger att det skiljer mellan könen hur man hanterar sina känslor. Kvinnor är oftare manipulativa och kollar vilka partnern ringer till eller vad han har i fickorna. Mannen kan bli aggressiv och ta till våld.
- Kvinnomord inom relationen kan alltid kopplas till svartsjuka, säger Anna Karlsson.
Många förknippar säkert svartsjuka med något som uppstår i en parrelation. men känslorna kan även vara riktade mot vänner och barn.

Aldrig drabbad
En av intervjupersonerna var en separerad kvinna som hade stora problem med att dottern umgicks med sin pappas nya familj.
- Kvinnan kände sig bortvald men höll tyst om det för att inte dottern skulle känna skuld, berättar Anna Karlsson.
Har du själv varit svartsjuk?
- Nej, nästan inte någonsin. Om min partner varit på väg bort från mig har jag mer känt mig sorgsen, säger Anna Karlsson.