I tisdags kväll stod hon i centrum vid ett möte med 70-talet närvarande i Gothem bygdegård. På dagordningen stod utveckling av Gothem socken med fritidsområden. Inbjudna gäster var politiker och tjänstemän.
- Två politiker, Mats-Ola Rödén (fp) och Kjell Skalberg (c) från tekniska nämnden, deltog tillsammans med fyra tjänstemän från de olika förvaltningarna. På plats var också både fast boende och fritidsboende i Gothem och några kom från Slite.
Bakgrunden till tisdagskvällens möte var ett uppdrag från årsmötet i Stiftelsen Gothem strandbad som hölls tillsammans med stödföreningen Gothem strandbads vänner. Frågan var vad som behövs för att utveckla socknen.
En skrivelse gjordes av styrelsen som därefter kallade till ett möte med 37 närvarande som undertecknade skrivelsen som därefter skickades till kommunen och en inbjudan gick ut till möte mellan sockenbor, politiker och tjänstemän.
Gothem är en strandsocken med två underbara badstränder, vackra fiskelägen och naturområdet Gothemhammar. Många vill investera och utveckla socknen, men vatten och avloppsfrågan är ett hinder.

VA-problem
- Vi har fått gehör för en lösning på problemen som nu finns med på dagordningen i aktuella nämnder och i budgetberedningens arbete. Det finns bor i vårt vatten, Bor är ett grundämne som inte är bra i för höga halter och det ska åtgärdas under året. förklarar Gerty Holmstedt.
- Ett annat problem är den dåliga vattentillgången, vissa tider på dygnet. Bland annat vid Gothemhammar. Avloppsfrågan är ett annat frågetecken som måste lösas, fortsätter Gerty Holmstedt

Inga trekammarbrunnar
- Givna bygglov är okej. Men nya riktlinjer för hela området med en ny detaljplan, gör att trekammarbrunnar inte tillåts. Vi ser fram mot en planerad lösning på både vatten- och avloppsfrågorna och fortsätter att arbeta för utvecklingen av Gothem, avslutar hon.