I slutet av april lämnade Visby Camping AB genom Tott Resort in en ansökan till byggnadsnämnden om tillfälligt bygglov vid stranden på Norderstrand.
Man vill rusta upp de befintliga byggnaderna där, omklädningsrummet och den lilla serveringen.
Riva bort en del och bygga till, bland annat ett trädäck för uteservering och en bar. Trädäcket kommer att gå ända fram till nio meter från vattenbrynet.
Några träd kommer att försvinna.
Men på sikt är planerna mycket större än så här. Det som sker inför den här sommaren är bara en tillfällig uppfräschning. Eller som man skriver i ansökan: "en upprustning av befintlig byggnad för restaurangdrift under en kortare period tills en permanent lösning av kallbadhus, servering med mera tagits fram."

Attraktiv strand
GT bad Jonas Törnell, som igår besökte bygget i Visby, berätta mer om vad den permanenta lösningen innebär.
- Vi vill hitta en utveckling för stranden, göra den mer attraktiv helt enkelt, svarade han.
En restaurang är givet. Jonas Törnell talar om ett komplement till restaurangen på hotellet, med både mat och dryck.
Man funderar också på ett kallbadhus med bastu. Solstolar på stranden och kanske även en pool i havet.

Inget ungdomsställe
Blir det after beach också?
- Nej, inte så som vid Kallbadhuset i Visby. Definitivt inte. De problemen tänker vi inte flytta ut till Norderstrand, svarar Jonas Törnell.
- Vi vill skapa något som passar vår målgrupp på Tott hotell, och vi bygger ju inte något ungdomsställe precis, fortsätter han.
Lugnt och sobert ska det var, och nånting som kan fungera året om. Han talar om medelhavskänsla. Men det är också viktigt att stranden förblir tillgänglig för allmänheten.
- Vi har tecknat ett nyttjandeavtal för stranden och tagit på oss att sköta den. Men det vi gör måste ske i samstämmighet med kommunen och det måste accepteras av länsstyrelsen eftersom det är dom som beviljar dispenser, säger Jonas Törnell.

Midsommarbar
Den barservering man nu rustar upp beräknas stå klar nån gång kring midsommar.
Ansökan om serveringstillstånd har inte kommit in till tillståndsenheten än, men enligt Jonas Törnell är det på väg.
- Minst en månad behöver vi ha på oss för att behandla ansökan, säger Bo Hemph på kommunens tillståndsenheten.