I går var han i centrum på Gotlandsflis område vid hamnen i Klintehamn. Tillsammans med Gotlands-pellets styrelseordförande Ulf Bojner och landshövding Marianne Samuelsson, invigdes den nya pelletsfabriken på ön.
Hittills har 200 ton pellets producerats vid fabriken som startade försäljningen i april. Då hade anläggningen provkörts, maskinerna och processerna var inställda och ett antal pallar med småsäckar hade producerats.
I januari provkördes säckningsanläggningen och roboten för att packa säckarna på pall. Ett mindre parti pellets hade köpts in för att testa anläggningen.
Produktionssiktet är inställt på 5 000 ton. Det är hälften av dagens pelletsförbrukning på ön.
- Fabriken har byggts på rekordkort tid, säger Ulf Bojner som 2004, med maka, köpte hus och flyttade till Hejde från fastlandet.
I Klintehamn såg han möjligheterna att bygga upp en pelletsfabrik vid Gotlandsflis anläggning på hamnen. En ny nisch var given. Genom grannen Stig Hoffman etablerades aktuella kontakter och det dröjde inte länge innan produktionen vid Gotlands Värmepellets AB började.
För närvarande används cirka 10 000 ton pellets på Gotland och hittills har den tillverkats på fastlandet och körts till ön. Ulf Bojner berättar att tidigare har den gotländska sågdusen transporterats till fastlandet, där den blivit till pellets som sedan körts tillbaka till ön.
Fördelarna med gotlandsproducerad pellets innebär därmed minskat transportbehov med kortare transportvägar till Gotlandskunderna.
- Detta är ett roligt klipp. Det är ett klipp inte bara av det blågula bandet, utan ett klipp också för den gotländska pelletstillverkningen, sade Marianne Samuelsson när hon i egenskap av fru landshövding invigde anläggningen på fredagen.
Bland fördelarna hon såg var förstås möjligheten att ta till vara en gotländsk råvaruresurs och göra gotländsk pellets av gotländskt sågspån.
Allt tyder på att denna satsning blir en långsiktigt hållbar verksamhet, sade landshövdingen som, liksom övriga invigningsgäster, fick en påse pellets motsvarande en 1 kWh värme i handen, till minne av dagen.