På Öster torg i Visby hölls socialdemokraterna sin manifestation och huvudtalare där, liksom i Rute, var Jan O Karlsson, sommarboende på Fårö. Han talade första gången i Visby 1 maj för 16 år sedan och inledde sitt tal i går med att sammanfatta allt som hänt sedan dess.

Framgångar
- Då, för 16 år sedan var Östersjösamarbetet som man har börjat forma endast en vision. Aldrig kunde vi väl drömma om att man efter så kort tid skulle nå så långt i samarbetet mellan länderna kring Östersjön. Vår vision har blivit verklighet i form av högskolans framgångar liksom kongresshallen och på Storsudret har man banat väg genom satsningen kring den kände konstnären Lars Jonsson och naturmuseet i Vamlingbo prästgård.
Jan O Karlsson slog ett slag för kulturen och manade till att Gotlandsmusiken skall få fortsätta att finnas till. En uppmaning som lockade till applåder. Han nämnde också Länsteatern som senaste tiden har nått ut till varenda socken med sina uppsättningar, som alla har skrivits av gotlänningar.
- Jag hoppas också att man på Fårö kan lyckas lika bra som på sudret med att bygga upp Bergmancentrum som kommer att locka människor från hela världen till Gotland, sa han.

Utopi blev verklighet
Välfärdssamhället var från början en utopi, menade Jan O Karlsson. Och med hjälp av utopin kan man skapa det hållbara samhället.
- Det kan inte skapas utan ekonomisk demokrati. Var och en ska vara med och bestämma hur tillgångarna ska fördelas. Sociala rättigheter ska vara gränslösa, bärbara, vi ska ta med oss våra rättigheter vart i världen vi vänder oss. Det som människor har skapat kan människor också påverka, uppmanade han.
Slutligen slog han ett slag för Europavalet och uppmanade till alla att delta i detta viktiga val.

Hård framtid
Nick Jindrisek, ordförande för SSU på Gotland, befarade en hård framtid för ungdomarna.
- Sedan jag föddes har man bara sparat in. Först på dagis, sedan grundskolan och nu även på gymnasiet. Trots att Sverige nu går som bäst så ska det ändå sparas och dras ner på barn- och ungdomsverksamheten, sa han.
Nick fick ett stipendium som instiftades av George Pettersson att utdelas till ungdomar som jobbar i arbetarrörelsen. För pengarna vill Nick intervjua de äldsta socialdemokraterna och skriva historia om socialdemokraterna.
- Jag vill veta hur det kom sig att Gunnar Sträng kunde samla hundratals människor vid ett vägskäl i Vänge. Hur gjorde han? undrade Nick Jindrisek.

Vikten av arbetsmiljö
Per Erik Andh, talade för LO och lade vikten på arbetsmiljön.
- Dödsolyckorna på arbetsplatserna ökar för varje år och den borgerliga regeringen vill bara dra ner på arbetsmiljön. Under 2007 dog 77 personer i olyckor på jobbet. Det är dags för en nollvision, ingen ska behöva dö på sin arbetsplats, sa han.
I Hemse talade riksdagsledamöterna Sylvia Lindgren och Christer Engelhardt.
För vpk talade Sara Högeljus och Annamaria Bauer.