Det är alldeles för lätt att hamna i gråzonen mellan olika myndigheter. Dessutom tar det alldeles för lång tid att få tillbaka sjukskrivna och långtidsarbetslösa personer i sysselsättning.

Viktigt vara snabb
Därför tänker kommunen, försäkringskassan och arbetsförmedlingen under de närmaste tre åren satsa mångmiljonbelopp på att göra samarbetet mellan myndigheter smidigare, och att stötta personer som av olika skäl hamnat vid sidan av arbetsmarknaden.
- Risken att man fastnar i sitt symptom ökar med tiden, därför är det viktigt att snabba på. Utanförskapet gör att man mår sämre och söker mer sjukvård, säger Hans Brandström, primärvårdschef.

Prio på ungdomar
I dag slussas personer ofta vidare från exempelvis vården till socialtjänsten och sedan till arbetsförmedlingen. Hanteringen blir därmed utdragen för den hjälpsökande och kostsam för samhället.
I det nya projektet är det tänkt att de olika myndigheterna ska arbeta parallellt och påbörja sina åtgärder samtidigt.
En av de prioriterade grupperna är ungdomar som lever på socialbidrag.
Mellan 50 och 70 personer kommer att omfattas av olika stödprojekt, uppger Eva Jupiter, samordnare för den nya organisationen som kallas Finsam.