För tredje gången gör nu myndigheterna ett försök att samverka kring rehabilitering. Inte minst regeringens nya och kommande lagar och regler, har aktualiserat behovet av att människor som av olika anledningar inte arbetar inte ska "hamna mellan stolarna" på grund av olika instansers infallsvinklar.
Kommunen (socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden), arbetsförmedlingen och försäkringskassan satsar under tre år 22 miljoner kronor. I går informerade det vid årsskiftet bildade samordningsförbundet "Finsam", med Per-Olof Jacobsson (c) som ordförande, om planerna.

1 700 personer
Man beräknar att målgruppen utgörs av 1 700 personer på Gotland. Uppgiften uppges vara hämtad från statistik, men vilken statistik och vilka personer den omfattar kunde inte preciseras.
Vad pengarna ska resultera i var oklart. Men tanken är att rehabiliteringsprocessen ska förenklas och att olika myndigheter ska arbeta parallellt med få handläggare inblandade.
Planer finns på projekt där långtidssjukskrivna människor får hjälp att återgå i arbete. Där varje deltagare har en kontaktperson och får möjlighet att provarbeta.

Kallas Finsam
Ungdomar sägs utgöra en viktig målgrupp. Orsaker till sjukskrivning kan vara både fysiska och psykiska, förmågan att hantera dem är lika många som de drabbade personerna.
För närvarande finns en anställd tjänstman hos Finsam, Eva Jupiter.
- En del av vårt arbete går ut på att de inblandade myndigheterna ska få bättre kunskap om varandras regelverk, säger hon.
Omkring 70 liknande samordningsförbund finns redan i landet.
- Vi borde ligga bra till för att lyckas eftersom Gotland bara är en kommun och vi har nära till varandra, menar Eva Jupiter.

Ska förankras
Samarbete, kortare vårdtider och handläggningstider etcetera.
Det låter bra, men det låter också luddigt?
- Vi har ju precis kommit igång, de operativa cheferna träffades för första gången i dag, men alla ser problematiken och tycker att det här är bra, svarar arbetsförmedlingschef Tina Ersson, socialchef Lena Lager, försäkringschef Christer Berg och primärvårdschef Hans Brandström, Per-Olof Jacobsson och Eva Jupiter.
Återstår att förankra strävan efter "den obrutna länken" hos myndigheternas handläggare, och att genom kontakt med arbetsgivare öka förståelsen för olika människors problem och möjligheter.