På Gotland forsätter italienskan att växa och nu finns planer på undervisning redan på mellanstadiet.

Varje år arrangerar Lärarna i moderna språk (LMS) en årsstämma för alla språklärare i Sverige. I år var det gotlänningarnas tur och under helgen besökte 500 språklärare Gotland för att delta i arran-gemanget på Wisby Strand och högskolan. Arrangörerna var nöjda med deltagarantalet, enligt Stellan Sund som är ordförande i LMS på Gotland.
-  Vi har länge haft som önskemål att arrangera språkdagarna och i år gick det. Det är viktigt att träffas och sprida nya pedagogiska idéer, vi träffar kollegor från hela landet och inte minst är kaffepauserna viktiga. I år har vi med ett 40-tal mellanstadielärare, och det är extra roligt, säger han.
20 lärare har jobbat under ett och ett halvt år för att planera dagarna. Resultatet blev att 17 parallella pass med föreläsningar med inriktningen engelska, tyska, franska, ryska, spanska, italienska, kroppsspråk och mycket annat rullar under två dagar.
Sammanlagt runt 110 föreläsningar och workshops skräddarsydda för att inspirera språklärare.

Italienska populärt
På Gotland har italienskan sedan en tid varit på frammarsch som gymnasiespråk. Vid Richard Steffengymnasiet är det för närvarande 150 elever som läser italienska. Diego Rossi är den tongivande läraren i sammanhanget och även han deltog under språkdagarna. Nu finns planer på att starta undervisning i italienska redan på mellanstadiet. Richard Steffengymnasiet har kontaktat skolor i Visby som ställt sig positiva.
-  Tanken är att på sikt få in italienskan i grundskolan så eleverna hinner med de första stegen innan de börjar gymnasiet. Många lärare jag pratat med här tycker det låter spännande, säger Diego Rossi.
Och till hösten startar för första gången fördjupade kurser i klassisk grekiska. Det eftersom elever vid Richard Steffengymnasiet hunnit så pass långt i den grundläggande kursen.
-  Det är få skolor i Sverige som har det. Jag vill verkligen berömma de duktiga eleverna, och många jag mött här är imponerade när de hör det, säger Diego Rossi.
Under språkdagarna har han hållit i ett föredrag om "Ordens fascinerande historia". Det är viktigt att stanna till vid orden och fundera på deras ursprung, anser han.
-  Orden återspeglar vår världsåskådning, säger Diego Rossi.