Arbetet med att se över hastighetsgränserna på de svenska vägarna var planerad till i höst, men efter krav från regeringen har utredningen skyndats på.
Nu finns ett färdigt förslag från Vägverket, och där finns även det gotländska vägnätet med.
GT har tidigare rapporterat om att hastigheten kommer sänkas på flera gotländska vägar, men Vägverkets förslag är långt mer drastiskt än vad förhandsrapporterna gjort gällande.

Vägren saknas
Antas förslaget utan modifieringar kommer bara en vägsträcka att få behålla sin 90-gräns. Det blir väg 143 från Skrubbs fram till att vägen smalnar av efter Follingbo Backe.
På resterande 90- och 70-vägar kommer den nya hastighetsgränsen 60 kilometer i timmen att införas.
- De gotländska vägarna håller helt enkelt inte den standard som krävs för att få köra fortare. På de flesta ställen saknas vägren, det ligger bebyggelse och växer träd nära vägarna. Att montera mitträcken på så smala vägar kan inte göras, och det skulle vara ett otroligt omfattande och dyrt projekt att bredda vägarna, säger Britt-Marie Lundström vid Vägverket.

En vanesak
Vägverket har, förutom säkerhetsaspekterna, tittat på hur infrastrukturen ser ut över hela landet. På Gotland menar utredarna att avstånden är relativt små, och att tidsförlusten för resenären blir liten om man kör 60 istället för 90.
Tror ni att gotlänningarna tänker acceptera de här nya fartgränserna?
- Vi hoppas ju det. Jag tror att det är en vanesak, blir det rutin att hålla 60 tänker man inte så mycket på det efter ett tag, säger Lundström.

Omoderna bilar
Visbypolisen är kritisk till förslaget som man menar saknar förankring bland allmänheten. Lagar och förordningar som saknar acceptans hos trafikanterna riskerar att urholka hela rättssystemet eftersom ingen bryr sig om dem.
- Men på Vägverket tror vi på det här. Det är bra för Gotland på lång sikt. Dessutom är det ju väl känt att gotlänningar kör bil som krattor, man klarar inte ens av att använda blinkers och filkörning ska vi inte prata om. Dessutom är det ju redan idag många som kör 60 på 90-vägar, säger Lundström.
- Den gotländska bilparken är också ålderstigen och omodern. Många fordon som rullar på ön är direkt livsfarliga att köra fortare än 60 med, säger Lundström.