Sedan elva år har polisen bland annat arbetat med att kartlägga vilka människor som rörde sig runt Wisby hotell under mordnatten.
I tisdags fick polisen kännedom om händelser som ska ha inträffat i hotellets närområde, händelser som kanske kan knytas till brottet.
- Det är nya uppgifter som vi över huvudtaget inte känt till, säger Roger Björkander.
De senaste två veckorna har polisen fått uppgifter som rör personer sedan tidigare kända i mordutredningen, liksom upplysningar kring själva brottet.
- Det är intressanta tips som ger nya uppslag i gamla spår, vi har kommit närmare källan, konstaterar kriminalinspektören.
Polisen har under hela utredningen noga övervägt vilka detaljer man ska låta offentliggöra genom media.

Hemliga detaljer
Det gör att vissa uppgifter och omständigheter bara är kända av polisen - och mördaren.
- Har någon insikt om saker vi inte gått ut med blir tipset högintressant, säger Roger Björkander.
De senaste månaderna har även uppslag kommit in kring det fordon med säreget motorljud som körde genom innerstaden vid tidpunkten för mordet. Polisen har vid flera tillfällen vädjat till allmänheten om upplysningar kring bilen.
Ju längre tiden går efter mordet desto mer luckras gamla vänskapsband och relationer upp. Det tror polisen.
- Det känns som att den tiden börjar komma nu, säger Roger Björkander hoppfullt.

800 har förhörts
På morgonen den 12 december 1996 hittades den tjänstgörande receptionisten på Wisby hotell mördad utanför ett kontorsrum i hotellets personaldel.
Mördaren tros ha varit ute efter en växelkassa när han ertappades av kvinnan.
Under den mer än elva år långa utredningen har omkring 14 000 förhör hållits med cirka 800 personer.
- Vi tror att flera personer är inblandade på olika sätt. Vi har hittat fysiska spår efter flera personer, och den samlade bedömningen talar för att flera är inblandade, säger Roger Björkander.
Polisen utesluter heller inte att kvinnor kan vara inblandade i brottet.
Utredningen är lägre prioriterad än de mer akuta ärendena hos polisen. Sedan sommaren har kriminalpolisen haft en kraftig ökning av bland annat frihetsberövanden, som tagit mycket uppmärksamhet från mindre tidsbundna fall, som hotellmordet.
Polisen hoppas hinna göra en ordentlig genomgång av utredningen innan semesterperioden.