De flesta har redan hört talas om betor till socker-, etanol- och romtillverkning. Nu utreder Gotlands betodlarförening om betor och grödor kan omvandlas till el.
Men det är inte bara att plugga in tv-sladden i en sockerbeta. För att de stärkelserika rotfrukterna ska omvandlas till energi så krävs det en del arbete. Först måste betorna rötas. Genom rötningsprocessen kan man utvinna biogas och gödsel. Gasen kan sedan direkt köras i en gasmotor för att tillverka el.

Svårt få lönsamhet
Det låter enkelt, och det är enkelt. Problemet är bara att få lönsamhet i tillverkningen.
- Det måste vara lönsamt. Det gäller att vi hittar en fungerande marknad för det här. Som jag ser det så lider Gotland av två stora problem: dels ligger det mitt ute i Östersjön och dels är det ett för litet befolkningsunderlag här, säger Svante Runfeldt, ordförande i betodlarföreningen.
Det är systemet med gröna elcertifikat som över huvud taget gör projektet intressant. Sedan 2003 får nämligen producenterna av el från vind, sol, vatten och biobränsle ett certifikat för varje megawattimme förnyelsebar el som framställs. Certifikaten säljs sedan vidare till elanvändarna som är skyldiga att köpa in elcertifikat som motsvarar 7,4 procent av elförbrukningen.
På så sätt får producenterna av förnyelsebar el in extra intäkter. Dessa kan sedan användas till ytterligare produktion av miljöanpassad el.
Idén att omvandla biogas och sälja den som grön el kommer från början från den pensionerade energiföretagaren Göran Wahlström.
- Idén som sådan är egentligen gammal, men han har kommit på att den kan säljas som grön el. Men han har bra kontakter i branschen och goda kunskaper som är oerhört värdefulla för oss, säger Svante Runfeldt.

Positivt
Förslaget mottogs mycket positivt på betodlarföreningens årsmöte i onsdags. Men någon produktion kommer inte att startas förrän tidigast i sommar. Betodlarföreningen kommer istället att utreda möjligheterna närmare.
Troligtvis krävs det någon form av gemensam satsning för att få till stånd en produktion av grön el
- Det kan även vara så att vi får ta in en extern finansiär, säger Svante Runfeldt.
Att få tag i en lämplig anläggning ska inte vara helt omöjligt. Liknande anläggningar finns sedan länge bland annat i Tyskland.
- Vi måste satsa på teknik som vi vet fungerar. Att göra några egna försök blir troligen för dyrt, säger Svante Runfeldt.
Enligt betodlarnas ordförande skulle elenergin från sockerbetorna kunna försörja ett samhälle lika stort som Klintehamn.