- Det är dags att arbetsgivaren inser vårt rätta värde, sa Linda Alm och Therese Annas i Vårdförbundets lokalavdelningsstyrelse.
De menar att sjuksköterskor och andra högskoleutbildade inom deras förbund är felavlönade.
- Vi värderas inte utifrån de kunskaper vi besitter och det ansvar vi tar, sa de.
Genomsnittslönen för en sjuksköterska i kommunal tjänst på Gotland är 22 500 kronor i månaden. Ingångslönen för nyutexaminerade är 19 200 kronor.