I och med det är upphandlingen igång igen och de som är intresserade av att köra kollektivtrafiken på Gotland har 52 dagar på sig att lämna anbud.
Den förra upphandlingen, som Gotlandsbuss AB vann, underkändes av länsrätten efter att Swebus överklagat den.
Miljökraven är hårdare i den nya versionen. Företagen ska redovisa ett alternativt pris för att köra stadstrafiken med biogasdrivna bussar.
14 maj har tekniska nämndens arbetsutskott möte och förhoppningen är att ärendet då kommer upp.