Men jämfört med vårterminen 2000 är det en mycket stor skillnad, då ville 500 gotlänningar göra provet.
I hela riket är tendensen också sjunkande, dock inte lika mycket.
Samtidigt är det bara 12 dagar sedan GT kunde konstatera att gotlänningarna gått från en sistaplats till sjätte bäste län när det gäller att studera vidare på uiniversitet och högskola.
Vilken trend som blir den starkare återstår att se.(GT)