Under 2007 fick kronofogden in nästan 130 000 ansökningar om betalningsförläggande. Den största ökningen finns i Jönköping och Stockholms län med över 30 procent.
I kronofogdens statistik har man fört Gotland till Stockholms län varför det inte går att få fram några lokala gotländska siffror. Den enda siffra myndigheten i går kunde presentera var att 200 ungdomar på Gotland förra året hade skulder som hamnat hos kronofogden. Hur många det var året innan går inte att få fram.
Men för hela riket finns 37 487 ungdomar i kronofogdens register. Där finns dubbelt så många män som kvinnor.

470 ungdomar vräktes
Den sammanlagda skulden är på över 650 miljoner kronor. Genomsnittsskulden ligger på 19 500 kronor.
Det handlar ofta om obetalda mobilabonnemang och sms-lån.
För kvinnor är tv-avgifter och studiemedelsavgifter vanligast, för män handlar det om obetalda felparkeringsavgifter och skadestånd.
- Att ungdomar inte kan betala sina skulder gör oss oroliga, med tanke på konsekvenserna som en betalningsanmärkning innebär. Det blir svårt att få ett lägenhetskontrakt eller att få låna pengar, säger Thomas Pålsson, kommunikatör på kronofogdemyndigheten.
Under förra året vräktes 470 ungdomar i Sverige. Det var en ökning av antalet avhysningar med sju procent jämfört med 2006. Det innebär att det är vanligare att ungdomar blir vräkta än personer i allmänhet.