Det mesta av strömmen som förbrukas på Gotland förs hit genom två kablar utlagda på havsbotten mellan Västervik och Ygne.
Kablarna fungerar som reserver åt varandra. Skulle en skadas kan elen skickas över i den andra.
- De kan trålas av eller skadas av ankare. Men risken att båda slås ut samtidigt är minimal, säger Tomas Erlandsson, driftsingenjör vid Vattenfalls anläggning i Västra Törnekviar i Visby.

Bränslepump skar
Även om det osannolika skulle inträffa behöver gotlänningarna inte famla i mörker.
Vid anläggningen finns två stora dieselkraftverk i beredskap, som tillsammans med tre gasturbiner placerade på andra håll på ön ska svara för strömförsörjningen.
Dieselkraftverket provkörs två gånger varje år av Geab, som sköter driften och underhållet av reservkraften.
Gårdagens provkörning slutade med en reparation. En bränslepump skar ihop och fick bytas ut.
Som bränsle används vanlig villaolja. Det går åt 200 kubikmeter - varje dygn. Utsläppen renas till 90 procent från kväveoxider med hjälp av katalysatorer. De tar även bort en del av de polyaromatiska kolvätena, som är cancerframkallande.

Tre dygns övning
Dieselkraftverken togs i drift 1980, men används mycket sällan. Senast det hände var för drygt ett år sedan, i januari 2007 då flera av landets kärnkraftverk stod stilla liksom ett av vattenkraftverken.
- Då körde vi dieselverket under förbrukningstopparna morgon och kväll i tre dygn. Det var en bra övning, säger Tomas Erlandsson.