Järnstolpar eller cykelställ utrustade med stålvajrar. Det vill en visbybo att kommunen inrättar enligt modell från Linköping. Förslaget är lämnat till kommunfullmäktige i ett medborgarförslag.(GT)