-Försvarsmakten kommer att behålla hela Tofta skjutfält, säger major Kristina Swaan på Amf1.
Förutsättningen är dock att militären klarar miljöprövningen.

 

Sedan P18 lades ned för några år sedan har det spekulerats i att militären inte skulle ha så stort behov av Tofta skjutfält.
Andra verksamheter har planerats på delar av skjutfältet, till exempel en fabrik för vindkraftverk med tillhörande demonstrationsanläggning.

Alla drömmar grusas
Förslag om en vindkraftpark på skjutfältet har framförts, och många har nog också drömt om att delar av den dramatiska kusten skulle kunna bebyggas.
Nu kan alla planer och drömmar läggas på hyllan. På onsdagen meddelade försvarsmakten att den avser att använda hela Tofta skjutfält för militära ändamål för överskådlig tid.
-Tidigare fanns det mest ett intresse från P18:s och hemvärnets sida. Men nu finns det så få riksskjutfält kvar, och nu är det fler som vill behålla även den södra delen av fältet, säger Niklas Lundgren, chef för skjutfälts- och övningsavdelningen på Amf1, till vilket Tofta hör.

Havskontakt
-Tofta är en angelägenhet för hela Sverige, säger Kristina Swaan, presskontakt på Amf1.
-Det är stort, det har en särskild miljö och det har havskontakt. Många olika vapengrenar kan samöva där, och det är en träningsplats för bland andra Nordic Battle Group, säger Kristina Swaan.
Det som möjligen kan sätta käppar i hjulet för militären är den miljöprövning av verksamheten som pågår. Tidigare var verksamheten inte tillståndspliktig, men sedan 15 år pågår en process där all verksamhet som påverkar natur och miljö ska prövas.

Bristfällig ansökan
Tofta ligger ganska sent i den processen, och en första ansökan fick ett bakslag i december i fjol, då den avvisades av länsstyrelsen på Gotland. Ansökan ansågs vara så bristfällig att den inte gick att pröva.
-Där har vi en annan uppfattning än länsstyrelsen, säger Folke Borgh, chef för försvarets miljöprövningsenhet på ledningsregementet i Enköping.

Regeringen avgör
-Därför har vi överklagat länsstyrelsen avvisningsbeslut till Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Den ska så småningom komma fram till ett förslag till beslut som lämnas till regeringen, som sedan avgör ärendet.
Försvaret har dispens fram till halvårsskiftet med att lämna in en ansökan. Risken är att ärendet drar ut på tiden och att regeringen sedan går på länsstyrelsens linje.
Då har försvaret formellt sett inte lämnat in en ansökan i tid, och vad som då händer med skjutfältet är oklart.

Inga förändringar
-Därför överväger vi att lämna in en ny ansökan parallellt med att den första behandlas, säger Folke Borgh.
Gårdagens besked betyder med stor sannolikhet inga förändringar för allmänheten. Försvarets ambition är som tidigare att fältet ska hållas öppet även för fordonstrafik när det inte är avlyst för övningar.