ADHD är en utvecklingsstörning, som är vanligare bland pojkar än bland flickor och som bland annat yttrar sig i form av koncentrationssvårigheter, bristande uppmärksamhet och överaktivitet.
Sedan början av 2 000-talet har det blivit allt vanligare i Sverige att barn med ADHD behandlas med narkotikaklassade läkemedel, som innehåller amfetamin och dexamfetamin i små doser.
Allra störst ökning av dessa läkemedel, utskrivna till barn upp till 16 år, har skett på Gotland.
2001 skrevs så lite som 49 dagsdoser per 1000 invånare ut till gotländska barn med ADHD. Siffran var då den absolut lägsta i hela landet.

Mest i landet
Läkemedelsförsäljningen 2007 visar att läget nu är det motsatta. Gotland ligger på delad första plats i landet, tillsammans med Uppsala, med 3397 utskrivna dagsdoser per 1 000 invånare, vilket är nära 70 gånger fler dagsdoser jämfört med 2001.
Det innebär att nära en procent av alla gotländsk barn under 16 år, behandlas med narkotikaklassad medicin för ADHD.
Franz Rücker, som är ordförande i läkemedelskommittén på Gotland, oroas dock inte över den höga användningen av dessa mediciner.
- Att vi sticker ut tror jag kan vara positivt, säger han.
Franz Rücker tror snarare att den ökade användningen av ADHD-mediciner är gott betyg på öns neuropsykiatriska vård.
- Det tyder ju ändå på en hög aktivitet i diagnostisering och medicinering. Min spontana reaktion är att vi hittar de barn som har ADHD och att de som behöver får hjälp, säger Franz Rücker.