På en åker som tillhör Einar Fransson på Drakarve i Näs ligger en 25 meter lång vinge från vindkraftverket ett hundratal meter därifrån. Spetsen är bruten och en mindre krater vittnar om kraften i nedslaget.
- Ja, den ligger inte i vägen. Det var väl en olyckshändelse, det är inget som oroar mig. Jag är självförsörjande på el från vindkraft, kommenterar Einar Fransson det inträffade.
Både hans hustru och en av grannarna hörde i fredags morse vid åttatiden en kraftig smäll.
- Det brakade till, så jag gick ut för att kolla om det var en ljudbang från ett flygplan, eller kanske en bil som kört in i en stentun.
- Det var två smällar efter sig, men jag förstod inte vad det var, berättar Karl Herman Cederlund på Martarve, ungefär en kilometer från vindkraftverket.
Men han är inte orolig och har ingenting emot vindkraftverken, menar att någon energi ska man ju ha.

Ingen vet varför
Det blåste ganska mycket när olyckan inträffade, men inte i närheten av vad vindkraftverk är konstruerade för att klara av. Enligt Thomas Sirland på Siral hade tillsynsmannen strax före olyckan startat verket som höll på att gå igång.
De som levererat vindkraftverken och som har det auktoriserade serviceansvaret kan i dagsläget inte svara på varför hela vingen har lossnat från fästena och rasat i backen.
- Vingen har gått av och vi vet inte varför, är allt som Hans Ljungström på Vestasvind i Falkenberg kan säga innan utredningen av olyckan genomförts.

Olyckan utreds
I dag eller i morgon kommer Vestas experter att inspektera olycksplatsen. Ansvarsfrågan går inte heller att få svar på innan undersökningen är genomförd.
På plats träffar GA ytterligare en person som bor i närheten. Hardy Pettersson tycker att det som hänt är fruktansvärt.
- Så nu kan man få en vinge i huvudet, när man sitter i traktorn till exempel. Det här är oacceptabelt. Jag har inget emot vindkraftverken här, alltid retar de några turister, men man har ju tänkt att det skulle kunna hända, menar Hardy Pettersson.
Han spekulerar i om säkerhetszoner borde införas runt vindkraftverken, men tycker samtidigt att det inte går att stänga av hela åkrar.

Avspärrningar avfärdas
Varningsskyltar vid vindkraftverk lär ha diskuterats, men säkerhetszoner avfärdas av Thomas Sirland.
- Absolut inte, det finns ingen anledning, det görs hela tiden mycket kontroller och det finns många säkerhetssystem på vindkraftverk. Och det finns ju inga säkerhetszoner runt träd i skogen.
Inte heller Staffan Niklasson på Vindkompaniet har någonsin hört att vingar på vindkraftverk i Sverige skulle ha ramlat av.
- Sådant här händer extremt sällan, men ibland uppstår skador efter ett extremt blixtnedslag till exempel. Men alla verk typgodkänns innan de får sättas upp och de har flera säkerhetssystem. Eventuellt kan verkets loggbok ge någon förklaring till det som hänt på Näs, tror Staffan Niklasson.