Robert Bolin har arbetat med Kris sedan föreningen startade i Visby i november 2004. Han har anställning som samordnare och har arbetat heltid med Kris. Vid ett extra årsmöte i november valdes han dessutom till föreningens ordförande.
I de dubbla rollerna har han skärpt målsättningarna för Kris.
- Vi måste få ordning på ekonomin, förstärka jobbet mot anstalterna och framför allt måste vi sträva efter att bli den kamratförening Kris vill vara, säger han.
Men de högt ställda målsättningarna har skapat irritation, det är både Robert Bolin och vice ordföranden Eva Jansson överens om. Efter 2,5 månader blev läget så allvarligt att ett extra styrelsemöte inkallades. Det hölls i onsdags.
- Ett misstroendevotum hotade, och då valde Robert Bolin att avgå utan omröstning, säger Eva Jansson.

Tar över
Nu tar Eva Jansson över som tillfällig ordförande fram till årsmötet den 23 februari. Hur det blir därefter vet hon inte.
- Jag har planer på att flytta till fastlandet, så jag ställer kanske inte upp i ett ordförandeval, säger Eva Jansson.
- Det bästa vore om vi kan hitta en stabil ordförande som kan sitta minst två år. Jag tror det löser sig, vi har gott om eldsjälar i föreningen, tillägger hon.
Robert Bolin tänker lämna Kris helt, det vill säga även sluta tjänsten som samordnare. Det tycker Eva Jansson är synd:
- Han behövs. Robert har gjort ett bra jobb ända sedan starten. Vi behöver någon som kan jobba på heltid med föreningen.