Skatten väger cirka tre kilo och innehåller bland annat mynt, troligen från 900-talet. Det var två pojkar som hittade den i närheten av Sundre kyrka och kontaktade sedan myndigheterna.
- Ett föredömligt agerande, säger Majvor Östergren vid länsstyrelsen på Gotland.
Marken ägs av konstnären Lars Jonsson.

Mer information om vad skatten innehåller kommer framåt dagen.