Jan Ehnberg, Börje Hofberg och Sigvard Henriksson som står på trappan utanför Ljugarns Handel tycker att socknen har gjort sig förtjänt av denna utmärkelse.
- Här är det många saker på gång, förklarar Sigvard.
Själv håller han bland annat på med en vandringsled och ett centrum för fiskevård. På annat håll i socknen går man just nu in i slutfasen på arbetet med en gedigen sockenbok.