Drygt ett år har gått sedan Sylve Jakobsson, bonde i Ala och Akebäck, fick sina avlidna släktingars byk i sitt knä. Då krävde Gotlands kommun honom på elva miljoner kronor för sanering av marken vid den träimpregneringsfirma släktingarna drivit i Vall.

40 år gamla miljöskador
Det var första gången i Sverige som en enskild arvtagare krävdes att betala för miljöskador från en industri. Skador som dessutom låg 40 år tillbaka i tiden.
- Jag var bara fyra år när min farfars bror startade brädfirman i Vall, berättar Sylve Jakobsson.
Miljonkravet överklagades till länsstyrelsen, som beslutade att halvera det. 5,5 miljoner tyckte man att Jakobsson skulle betala.
Men det beslutet har nu överklagats både av Sylve Jakobsson och Gotlands kommun.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, som driver ärendet för kommunen, beslutade i onsdags att överklaga till miljödomstolen.

Vill ha prejudikat
- Vi vill ha ett prejudikat, säger nämndens ordförande Mats-Ola Rödén (fp). Vi vill få prövat upp till högsta instans vem som ska bära ansvaret. Vem som ska betala för att få nedskitad mark sanerad.
Helst skulle man se att staten gick in. Men egentligen tycker man att "den som skitat ned ska betala", som Rödén uttrycker det.
Men de som impregnerade med kreosot i Vall på 1950-, 60- och 70-talet är döda idag. Och enligt svensk lag kan man inte ärva skuld.
- Nej, men enligt miljöbalken kan miljöansvar utkrävas, säger miljö- och hälsoskyddschefen Per-Eric Edlund.
Sylve Jakobsson ömsom skrattar, ömsom gråter.
- Jag har ärvt ett brott, säger han.
Hittills har miljonkravet kostat honom mellan 300000 och 400000 i advokatarvoden och liknande.
- Eftersom det är ett miljömål får jag ingen rättshjälp. Allt måste betalas ur egen ficka med skattade pengar, säger han.

Ofattbart av borgarna
Att en borgerlig majoritet nu valt att driva kravet vidare gör extra ont i honom, gammal centerpartist som han är.
- Att en borgerlig majoritet arbetar för att min egendom ska konfiskeras för något som hände i dåtid är för mig ofattbart, säger han.
Han liknar det som händer vid "modern statsterrorism".
- Politikerna har blivit tjänstemännens knähundar. De vågar inte hävda sunt förnuft eller stå upp för en egen åsikt, säger han.
Efter behandling i miljödomstolen kan ärendet överklagas till miljööverdomstolen. Och därefter finns möjlighet till ytterligare en överprövning.
Så det kan ta flera år än innan tvisten är avgjord.

Nära klappa ihop
Mångmiljonkravet kommer att hänga kvar över Sylve Jakobsson och hans familj. Och stundtals känns det mycket tungt, erkänner han.
-Mestadels håller jag näsan ovanför vattenytan, men i våras trodde jag att jag skulle klappa ihop. Jag fick en kraftig panikångestattack och läkarna misstänkte först hjärtinfarkt, berättar han.