Redan på 50-talet började Lars Wiman i Vänge att tillverka anläggningar för värmeeldning med flis. År 1991 tog sönerna Anders och Ola över den mekaniska verkstaden och sedan dess har verksamheten fortsatt att utvecklas.
I fjol for bröderna till bioenergiföretaget Äfab i Lidköping, för att mäta vilken miljöpåverkan deras flisanläggning har. Värdena blev oanat fina och resultatet öppnade nya dörrar för Vängeföretaget, som i dagsläget har sju anställda och återförsäljare i främst Sverige och Norge.
-Jag är faktiskt i Lidköping just nu [i tisdags, reds anm] för att träffa en amerikansk delegation! berättar Ola Wiman. Vi ska träffa företagare, myndighetspersoner och den amerikanska ambassadören i Sverige, för att se hur vi kan komma in på den amerikanska marknaden.
Mer än så kan Ola Wiman inte säga just nu.
- Det är mycket på gång som jag inte kan avslöja. Vi ligger rätt i tiden, har flera bra produkter och potential för en större marknad. Det är en jättespännande tid!
Gotfires nuvarande kunder är främst lantbrukare med större gårdar och andra flerfamiljshus.

Ren raps
För sju år sedan började Per Norrby på Siglajvs i Slite utvinna biobränsle, genom att pressa raps och blanda rapsoljan med vanlig diesel. I början pressade han omkring tre kubik om året. Volymen, kundunderlaget och personalstyrkan (en anställd på 75 procent) har dock ökat.
-Nu kan jag göra en kubik biodiesel per dygn. Jag säljer till OK/Q8, bönder, några privatpersoner och så kör jag alla mina fordon på biodiesel.
Ekokommunen Gotland är inte kund.
- Vi började prata med dem sommaren 2006, men än har inget hänt. Man kunde tänka sig en satsning på "Landets grönaste kommun" eller nåt, men... inte upplever jag att Gotland är en ekokommun.
Just nu går rapsbränslemarknaden på tomgång, säger Per Norrby. Oljepriset går upp och rapspriset följer med. Han konstaterar att det är dyrt att vara först med ny teknik, samtidigt som kundpriset på biodiesel är lägre än på fossil diesel.
- Hur framtiden ser ut vet jag inte. Man behöver främja miljövänligare bränslen, kanske med en skattelindring eller ett miljöbidrag? De flesta fordon går ju att köra på biodiesel, rent eller blandat med vanlig diesel.