-Det kan vara biogas, etanol, eller båda delarna. De 35 miljoner kronor som Gotland tilldelats från EU ska investeras i en "gemensamhetsanläggning" och investeringen bör vara en aktiv del i energiomställningen av det gotländska samhället, sa Helena Andersson vid betodlareföreningens möte i går.
Hon representerade den styrgrupp som skall komma med ett förslag till hur pengarna skall investeras i början av januari.
-Vi diskuterade olika möjligheter på mötet, till exempel vindkraft. Men det faller på att det ger för få arbetstillfällen. Vi diskuterade också andra spännande drivmedel. Biogasen är ett bra komplement. Man kan sälja en del till industrin och resten kan användas till fordonsbränsle och till fjärrvärmen, säger hon.
Ett 70-tal betodlare kom till mötet i går. Betodlarföreningen har gjort ett lyckat försök att göra etanol av betor i Norge. Rena betor är ett krav för en säker process och restprodukten planeras bli råvara till biogas som ger ungefär hälften av den energi som behövs för etanolproduktionen.
Det börjar bli ont om tid. Redan 2010 ska investeringen vara gjord för att stödet ska kunna kvitteras ut under 2011.