Själv bor han granne med skolan, i Barlingbo gamla mejeri.
-Men det var inte därför vi köpte skolan. Jag har länge letat efter lokaler för att vi ska kunna expandera och det var en slump att det blev just Barlingbo skola, säger han.

Sex anställda
Företaget eddy.se har sex anställda och hyr nu lokaler på Norra kyrkogatan i Visby innerstad.
-Vi är trångbodda och i takt med att vi fått fler och större kunder så har behovet av större lokaler kommit, bland annat för lagerhållning av böcker.
Bolaget samarbetar med olika typer av utgivare på fastlandet och hjälper till med utgivning av böcker, tidskrifter och webbtjänster.
-Norstedt Juridik är en av våra största kunder. Vi hjälper dem med att producera böcker. Stockholms universitet är en annan kund och vi producerar även böcker åt myndigheter och organisationer, bland andra JK, Justitiekanslern. Den 1 januari får vi en ny samarbetspartner i Kungliga Vitterhetsakademin.
Verksamheten växer och bolaget behöver alltså större lokaler. Både som kontorslokaler och för att kunna ha lager av böcker. Om man även ska ha kvar lokalerna man hyr i innerstaden är inte bestämt ännu.
-Men samtliga anställda är med på att flytta sin arbetsplats från Visby till Barlingbo. Det tar ju bara en kvart att köra, säger Stephan Carlsson.

Näst bästa alternativet
Något bredband finns ännu inte i den före detta skolan, men det är på gång eftersom det är en förutsättning för att arbetsplatsen ska fungera.
Stephan Carlsson är 42 år och har hela sitt yrkesverksamma liv jobbat i bokförlagsbranschen. När han flyttade till Gotland år 2000 bildade han eddy.se AB.
För tre år sedan flyttade han och familjen, som i dag består av hustru och två barn, tre och fem år, till en lägenhet i före detta mejeriet i Barlingbo.
-Det bästa hade naturligtvis varit om skolan funnits kvar som skola så att mina barn kunnat gå där. Men vårt köp är det näst bästa alternativet.

Nöjd köpare
Utgångsbudet var 1,7 miljoner kronor. Stephan Carlssons bolag fick köpa för 1,5 miljoner kronor.
-Jag är nöjd med priset. Men uppvärmningen måste vi göra något åt. Elräkningen har legat på drygt 100000 kronor per år.
Tekniska nämnden beslutade om försäljningen vid sitt sammanträde i onsdags. Den ska nu godkännas av kommunstyrelsen.