Det hemliga spökprojektet skapade stor oro bland personal och studenter.
Få kände till att den senaste tidens mystiska händelser vid högskolan i själva verket var ingredienserna i ett detektivspel med vålnader som tema.
Av säkerhetsskäl dubblerades antalet kvällsvaktmästare och föreläsningssalar låstes för att hindra obehöriga att ta sig in.
Projektet utmynnade i en polisanmälan om skadegörelse.
- De har drivit kursen på ett sätt som jag inte kan acceptera. Vi är en organisation som är oerhört beroende av samhällets förtroende. De ansvariga för kursen förtjänar en anmärkning för det som hänt, säger Leif Borgert, rektor för högskolan.
- Det är olyckligt. Vi ville bara göra sådant som gick att återställa, vandalism ingick inte i spelet, förklarar Martin Ericsson, ansvarig lärare.SidORNA 4-5