Sylve Jakobsson i Ala krävdes på mångmiljonbelopp av kommunen för saneringen av mark hans förfäder förorenade.
Nu har länsstyrelsen halverat ersättningskravet.
Men Sylve Jakobsson tänker överklaga.
I fjol krävdes han på elva miljoner kronor av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Som dödsbodelägare och arvinge till brädgården vid Hardings i Vall krävde myndigheten att han skulle betala saneringen av marken som förorenades under 50-70-talen med kreosot.
Det var första gången i Sverige enskilda arvtagare krävdes på pengar för miljöskador orsakade av en industri.
-Jag ärvde ett brott, konstaterar Sylve Jakobsson.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som nu bestämt att staten ska stå för halva kostnaden.
Men Sylve Jakobsson är inte nöjd.
-Inte sjutton kommer jag att ge mig. Jag och min advokat ska överklaga till Miljödomstolen, säger han.