Jordbruksminister Eskil Erlandsson invigde i dag de tre nya djurstallarna vid Stafva i Barlingbo där det nya bolaget Ejmunds Stafva AB ska föda upp 1200 biffrasdjur om året.
Det här blir en av Sveriges största anläggningar för uppfödning av köttdjur. Här har det investerats nästan 19 miljoner kronor och jordbruksministern är övertygad om att familjerna Norman och von Corswant kommer att lyckas med sin satsning:
- Sverige kan aldrig tillverka den billigaste maten, men vi kan producera den bästa och det är det ni satsar på. Det finns ett stort symbolvärde i den här anläggningen. Ni visar att uppfödning av köttdjur är något att satsa på.