Bakom skrivelsen står landshövding Marianne Samuelsson, kommunalrådet Eva Nypelius, Sante Runfeldt för Gotlands Betodlarförening, Peter Olsson för LRF Gotland och Per Johansson för Lantmännen Gotland.
 
Dagens gränsskydd ger utrymme att producera etanol lokalt. Inom EU diskuteras ändringar av gränsskyddet. Regeringen i Sverige har också funderingar på att ändra införselreglerna, med eller utan EU.
 
–Regeringen diskuterar att ta bort eller sänka gränsskyddet, även om EU inte gör det. Det är en sak att vi gör förändringar i takt med EU, det ska vi göra, men vi är kritiska till att regeringen vill införa förändringar i egen takt. Om gränsskyddet försämras finns risk för att det kommer in billig import som vi inte kan konkurrera med, säger Peter Olsson, ordförande i LRF Gotland.
 
Bakgrunden till oron är det projekt som gotländska intressenter arbetar med för att undersöka möjligheterna att producera biobränsle, framförallt drivmedel, av råvaror från jordbruket på Gotland. Målet är att kunna använda de 35 miljoner som tilldelats Gotland i omstruktureringsstöd för sockerbetsnäring. Pengarna måste investeras senast år 2010 för att inte frysa inne.
 
Skrivelsen föreslår regeringen, att ompröva förslaget i budgetpropositionen om ett ensidigt avskaffande av tullar på etanol.