Hundratals av Gotlandshems lägenheter innehåller miljögiftet PCB.
Giftet finns i fogmassor som användes vid byggen på 50-, 60- och 70-talen, bland annat runt fönster och dörrar och mellan betongplattor.
Just nu inventerar det kommunala bostadsbolaget sitt lägenhetsbestånd i jakten efter PCB. Omkring hälften av Gotlandshems bostäder byggdes under just 60- och 70-talen.
Giftet har redan hittats i 500 lägenheter.
- Vi känner till att det finns i Stäven på Gråbo, där gjordes stickprov för några år sedan. Det berättar Anna Bäckstäde, miljöansvarig på Gotlandshem.
I våras infördes en lag som säger att fastighetsägare måste undersöka de hus som byggts eller renoverats mellan åren 1956 och 1973. Fastighetsägarna har till 2013 på sig att sanera sina hus.