Motionen om gårdsförsäljning är skriven av de gotländska moderaterna Gustaf Hoffstedt och Rolf K Nilsson. De båda vill att vin-, öl- och sprittillverkare på ön, i ett försök, ska tillåtas sälja sina produkter där de tillverkas, direkt till besökande kunder.
 
Först avvisade partistyrelsen förslaget. Men partistämmans redaktionsutskott och stämmoombuden sa på fredagen ja till den gotländska motionen. Och försöket med gårdsförsäljning ska inte bara gälla på Gotland, utan i hela Sverige.


Nu gäller det för moderaterna att få de övriga partierna i alliansen att gå med på förslaget.

 

Regionfrågan

Även regionfrågan har diskuterats på stämman. Moderaterna från Skåne vill att hela Sverige ska regionaliseras. Men de fick inte gehör för sina åskikter. Istället beslutade stämman att partiet anser att varje region ska få göra som den vill. Initivativet att ingå i en större region måste komma underifrån. Även på den punkten kunde moeraterna från Gotland glädjas eftersom det även var deras åsikt.